Close

Inte medlem nnu? Registrera dig nu och kom igng.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Glmt ditt lsenord?

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

 

Svenska Livräddningssällskapet Stockholms-Uppsalas Regionsförbund

När du lämnar personuppgifter via vår webbplats, till exempel när du anmält eller deltar i en utbildning, hamnar du i vårt databasregister. Vi behandlar dina personuppgifter, förutsatt att vi fått ditt samtycke till det, för att undvika dubbletter eller dubbelbokningar, utskick om kurser om du registrerat dig på en intresselista eller har delar av en kurs kvar att ta igen. Samt i försäkringssammanhang om något skulle hända på kursen.
Vi tar automatiskt bort dina uppgifter inom 2år efter anmälan till utbildning om du inte anmäler dig till fler utbildningar. Då flyttas datumet fram för borttagning.

Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att höra av dig till oss.
Det gör du genom att skicka e-post till kansliet(a)slsstockholm.org.

Under 18 år

Om personen som anmäls till utbildning eller som medlem är under 18 år ska förälder, målsman eller annan behörig vuxen läsa och godkänna personuppgiftspolicyn.

 

Dina rättigheter

Under tiden vi har dina personuppgifter har du en rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Skulle våra uppgifter vara fel har du rätt att begära att vi ändrar uppgifterna. Skulle vi inneha personuppgifter som inte behövs för våra ändamål har du rätt att få uppgifterna raderade. Du har rätt att begära att vår behandling av dina
personuppgifter begränsas. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Tänk på att det i praktiken betyder att om du inte längre vill ha våra utskick och om du är borttagen ur våra register kan vi inte kontakta dig igen.

Svenska Livräddningssällskapet Stockholm-Uppsala vill skydda din integritet och skulle aldrig sälja dina uppgifter vidare.
Ibland får en tredje part låna dina uppgifter för att hjälpa oss med tjänster. Det kan exempelvis vara ett tryckeri som får en adressuppgift för att bistå oss med utskick till våra medlemmar.

Andra som kan ta del av dina uppgifter är även utsedda personer inom Svenska Livräddningssällskapet Stockholm-Uppsala. Så som utbildare eller simlärare som har tillgång till uppgifterna i databasen.

Detta är skälen till varför vi registrerar personnummer till de som
går en utbildning.

Caldera Forms sparar ett register över alla inskickade formulär. Dina uppgifter kan raderas av webbplatsens administratör. Du kan begära ut en rapport över sparade uppgifter som är kopplade till din e-postadress.

Vi samlar information om besökare som kommenterar på webbplatser som använder vår Akismet anti-skräppost-tjänst. Informationen vi samlar in beror på hur användaren konfigurerar Akismet för webbplatsen, men brukar innehålla kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisare och webbplats-URL (tillsammans med annan information som tillhandahålls direkt av kommentatorn såsom dess namn, användarnamn, e-postadress och själva kommentaren).

Vid frågor kontakta oss på kansliet(a)slsstockholm.org.

För att lämna eventuella klagomål om Svenska Livräddningssällskapet Stockholm-Uppsalas
personuppgiftsbehandling kan du kontakta Datainspektionen genom att skicka e-post till
datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon 08-657 61 00.