Första Hjälpen

Svenska Livräddningssällskapet är en av de organisationer som Svenska Första Hjälpen Rådet (SFHR) är uppbyggt av. Det innebär att vi är aktivt med och formar innehållet i Sveriges första hjälpen kurser utifrån internationella riktlinjer. Svenska HLR rådet har sedan en tid tillbaka tagit över rollen som producent och distributör av kursmaterial av SFHR. Detta för att alla första hjälpen kurser i landet ska vara så lika som möjligt.

Vi följer Svenska Första hjälpen rådets riktlinjer för första hjälpen i våra utbildningar. Som i sin tur grundar sig på ERC:s guidelines. Vi använder oss som sagt av Svenska HLR rådets utbildningsmaterial. 

Vi har följande utbildningar i Första hjälpen.
Grundkurs
Instruktörskurs

Kontakta oss för pris eller offert.