Kurser

Vi har följande utbildningar 

  • Simlärarutbildningar
  • Poollivräddareutbildningar
  • Vuxen HLR och instruktörsutbildningar
  • Barn HLR och instruktörsutbildningar
  • D-HLR och instruktörsutbildningar
  • Första hjälpen och instruktörsutbildningar
  • Vattenlivräddning
  • Vattensäkerhetssimskola
  • Isförevisningar

Vill Ni forma er utbildningsdag efter ovanstående utbildningar så är det bara att ta kontakt med oss.

Vi hjälper även er att införskaffa en hjärtstartare som passar just Er. Behöver du ha en apparat med hög IP klassning eller många funktioner? Troligtvis inte!
Kontakta oss så hjälper vi dig att välja en som just passar för dig.