Poollivräddare

Förkunskapskrav

  • Vara 17 år fyllda.
  • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet.
  • Utan simglasögon kunna plocka upp ett föremål från botten.
  • Du ska under den senaste sexmånadersperioden avlagt godkända prov för Delfinen guld:
  • Simma 500 meter bröstsim.
  • Simma 200 meter ryggsim.
  • Flyta 100 meter eller i fyra minuter.
  • Vattentramp 100 meter eller i fyra minuter.
  • Djupdykning; djup 2 meter, två gånger från vattenytan och två gånger från kant.
  • Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst 30 cm över vattenytan, tre gånger i följd.
  • Kunna hoppa fothopp från minst 1 meters höjd.
  • Kunna dyka från en startpall.
  • Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.

Ladda hem intyget för Delfinen Guld och hälsodeklarationen här.

Kursinnehåll

Timplan Poollivräddare

Svenska Livräddningssällskapet som organisation 1 h
Vattenlivräddning 16 h
Kundservice 1 h
Juridiska aspekter 1 h
Systematiskt förebyggande säkerhetsarbete 2 h
Första hjälpen 16 h
Examination 2 h
Övrig tid 1 h

Totalt: 40h