Simlärare

Förkunskapskrav

  • Du ska vara 16 år fyllda
  • Du ska under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov Silverbojen
  • Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration
  • Du ska kunna simma 1000m
  • Du ska kunna simma 200m ryggsim
  • 20 timmar praktik utförd i simskola
  • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet

Om Praktiken, 20 TIMMAR

Få kunskap om hur man driver en simskola samt under ledning av utbildad

simlärare praktiskt prova på hur det är att undervisa barn och eller vuxna.

Under denna period ska 20 timmars praktik göras på ett aktivt sätt i vatten.

Detta ska ske innan simlärarutbildning och är ett förkunskapskrav.

Kursinnehåll 

Ämnen och Timplan 

1. Simning
Kap. 1 Svenska livräddningssällskapet, SLS som organisation 1 timma
Kap. 2 Att lära sig simma: Vattenvana, simfysiologi och simteknik 11 timmar
Kap. 3 Att undervisa och planera simskola. Simlärarens roll och barns utveckling 14 timmar
Kap. 4 Simlärarens idébank 1 timma
Kap. 5 Prov – praktiskt och teoretiskt 3 timmar
Kap. 6 Olika kulturer 1 timma

2. Livräddning
Kap. 1 Livräddning, första hjälpen och hjärt- & lungräddning 8 timmar

3. Säkerhet
Kap. 1 En vattensäker simskola. 1 timma

Totalt: 40 timmar