Med anledning av Coronaviruset vill vi inom Svenska Livräddningssällskapet minimera risken för spridning genom att be
Er vidtaga följande försiktighetsåtgärd.
Med omsorg om dig, andra kunder och våra medarbetare vill vi uppmana alla som befunnit sig i något av de av
Folkhälsomyndigheten utpekade riskområdena för Corona-smitta, eller har förkylningssymptom, att flytta fram sitt besök hos oss. Om det är aktuellt kontaktar du oss enklast via telefon på 08-307833 eller mail kansliet(a)slsstockholm.org.
Vi gör vårt allra bästa för att bidra till att minska smittspridning och hoppas att ni hjälper oss i det arbetet genom att ta del av och följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
För ytterligare information kan man läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vill du läsa mer hur vi jobbar för att minskar spridningen med tanke på våra utbildningar, tryck här.
Har du frågor? Kontakta oss på kansliet(a)slsstockholm.org